Kategorie
Bez kategorii

RS – biuro tłumaczeń Wrocław

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia dokumentu jaki wykona biuro tłumaczeń Wrocław, pierwszym krokiem powinno być zatrudnienie profesjonalisty, który wykona to zadanie. Zanim jednak będą mogli wykonać tłumaczenie, Twoja firma tłumaczeniowa będzie musiała poznać pewne szczegóły dotyczące Twojego projektu.

W szczególności prawdopodobnie zostaniesz zapytany, czy potrzebujesz dokumentu poświadczonego notarialnie lub pod przysięgą. Jeśli to pytanie jest dla Ciebie zdezorientowane, nie jesteś sam.

Oto różnice między tłumaczeniami notarialnymi jakie wykonuje biuro tłumaczeń Wrocław, poświadczonymi i przysięgłymi, w tym rodzaje dokumentów, które wymagają danego rodzaju tłumaczenia.
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez biuro tłumaczeń Wrocław są bardziej oficjalne niż tłumaczenia wykonywane po prostu przez rodzimych użytkowników języka lub nawet zwykłych tłumaczy, ponieważ mogą je wykonywać tylko tłumacze przysięgli z biura tłumaczeń Wrocław.

Kategorie
Bez kategorii

Unieważnienie małżeństwa czy rozwody cywilne?

Kościół katolicki dający unieważnienie małżeństwa uważa małżeństwo za instytucję pochodzenia Bożego zarówno w porządku stworzenia, jak i porządku odkupienia. Sobór Watykański II w swojej Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes uczy, że małżeństwo tworzy związek, „który z woli Bożej i także w oczach społeczeństwa jest trwały”. Sobór określił małżeństwo jako „wspólnotę miłości” oraz „intymne partnerstwo życia i miłości” (GS, nr 48).

Kościół zakłada, że każde małżeństwo jest ważne, chyba że udowodniono inaczej. Jeżeli doszło do zawarcia małżeństwa jakiegokolwiek rodzaju (religijnego, cywilnego, zwyczajowego) zakończonego rozwodem, zanim osoba będąca w związku małżeńskim zostanie uznana za wolną do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim jaki udziela unieważnienia małżeństwa, wymagany jest pewien proces kościelny. Dotyczy to także sytuacji, gdy partnerzy poprzedniego małżeństwa nie byli katolikami. Kościół uważa małżeństwo zawarte przez dwóch niekatolików, chrześcijan lub innych, za małżeństwo prawdziwe. Dlatego też każde poprzednie małżeństwo stanowi przeszkodę w zawarciu nowego małżeństwa z ceremonią katolicką – wtedy potrzebne unieważnienie małżeństwa. (Nie każde małżeństwo wymaga tego samego rodzaju procesu. To, co jest potrzebne, zależy od wyjątkowych okoliczności każdego małżeństwa.) Unieważnienie małżeństwa jest warte zachodu – zapraszamy do kontaktu!

Kategorie
Bez kategorii

Docieplenia i izolacja pianką Poznań

Dwa płyny łączą się podczas reakcji chemicznej wykonującej usługę taką jak izolacja pianką Poznań, tworząc filtr SPF. Te dwa płyny znajdują się w różnych beczkach lub pojemnikach, a profesjonaliści zazwyczaj nazywają jeden pojemnik stroną „A”, a drugi pojemnikiem stroną „B”.

Strona „A” natryskowego systemu poliuretanowego zwykle składa się z diizocyjanianu metylenodifenylu (MDI) i polimerycznego diizocyjanianu metylenodifenylu (pMDI). Strona „B” to zazwyczaj mieszanka polioli, katalizatorów, środka porotwórczego, środka zmniejszającego palność i środka powierzchniowo czynnego. Należy pamiętać, że strony „A” i „B” mogą zostać odwrócone poza Stanami Zjednoczonymi a także w Poznaniu.

Poliole jakich dotyczy izolacja pianką Poznań biorą udział w reakcji chemicznej prowadzącej do powstania piany. Pozostałe składniki strony „B” służą różnym celom, pomagając w optymalnej kontroli tworzenia się pęcherzyków pianki („komórek”) i zapewniając różne właściwości gotowego produktu piankowego (na przykład ognioodporność). Izolacja pianką Poznań w ofercie naszej firmy z Poznania!